Privatjuss

Når kan man kreve naboens trær felt?

Privatjuss Når kan man kreve naboens trær felt? En ikke ukjent nabokonflikt knytter seg til trær som blokkerer for sol, medfører nedfall og som er til fare. Hvo…

Christoffer Haugen

Opprettelse av fremtidsfullmakt

Privatjuss Opprettelse av fremtidsfullmakt Et viktig spørsmål er hvordan du best kan ta vare på deg selv og dine interesser dersom du blir alvorlig syk. En måte…

Theresa Wikborg Wiese

Samboeres arverett

Privatjuss Samboeres arverett Hva har du krav på hvis samboeren din dør? Dagens arvelov legger ikke opp til automatisk arverett for samboere på lik linje som fo…

Caroline Angelsen,

Samlivsbrudd – hva er til barnets beste?

Privatjuss Samlivsbrudd - hva er til barnets beste? Ved samlivsbrudd vil spørsmål om fast bosted og samvær for felles barn bli tema. Enighet om en ny bosituasjo…

Elisabeth Aasen,

Lovendringer ved kjøp og salg av bolig

Privatjuss Lovendringer ved kjøp og salg av bolig Kjøp og salg av bolig er de største transaksjonene folk flest gjør i løpet av livet. Har du planer om å kjøpe …

Adele Munch Ditlefsen

Privat bilsalg via forhandler

Privatjuss Privat bilsalg via forhandler Ved å selge bilen via profesjonell part kan man tro at man samtidig minsker eget selgeransvar og økonomisk risiko. Dess…

Skader ved boligkjøp

Privatjuss Skader ved boligkjøp Skader som oppstår ved boligen i tiden mellom visning og overtakelse De fleste eiendomsoverdragelser skjer i dag med et «som den…

Mathilde Nerland Lie

Ny arvelov – de viktigste endringene

Privatjuss Ny arvelov - de viktigste endringene Ny arvelov trådte i kraft 1. januar i år og avløste arveloven fra 1972. Behovet for ny lov er blant annet begrun…

Thomas Fritzon

Håndverkertjenester og avtaler

Privatjuss Håndverkertjenester og avtaler Slik unngår du kalddusj når fakturaen kommer Håndverkertjenester forårsaker mye frustrasjon, ikke minst når fakturaen …

Eirinn Landgren

Klage til selger etter bilkjøp?

Privatjuss Klage til selger etter bilkjøp? Kjøp av bil er for de fleste en kostbar investering. Det kan derfor være frustrerende dersom det viser seg at bilen l…

Christian Gjerde, Selma Dommerud

Arveplanlegging i lys av den nye arveloven

Privatjuss Arveplanlegging i lys av den nye arveloven Dersom du skal bestemme hva som skal skje med dine verdier og eiendeler ved din død, og dette avviker fra …

Tuva Higdem

Eierforhold under samboerskap

Privatjuss Ditt, mitt eller vårt? Eierforhold under samboerskap Det er svært vanlig i Norge i dag at kjærester lever sammen uten å være gift. Dette gjelder spes…

Rikke Dehn Arvesen