Fagaktuelt

Overføring av ferie – og sykdom i forbindelse med ferie

Fagaktuelt Overføring av ferie - og sykdom i forbindelse med ferie På slutten av et kalenderår kommer det ofte spørsmål til arbeidslivsavdelingen om overføring …

Synnøve Lohne- Knudsen

Rusmiddelbruk og oppsigelse

Fagaktuelt Rusmiddelbruk og oppsigelse Det er ikke tvil om at rusmiddelmisbruk kan være saklig grunn for oppsigelse i arbeidsforhold. Å ruse seg i arbeidstiden …

Johan Holmen

Lønnsforhandlinger

Fagaktuelt Lønnsforhandlinger Arbeidsmiljøloven regulerer hverken størrelsen på arbeidstakers lønn eller retten til lønnsforhandlinger. Hva er da veien å gå for…

Anne Kathrine Nordvang,

Kan arbeidsgiver kreve tilbake feilutbetalt lønn?

Kan arbeidsgiver kreve tilbake feilutbetalt lønn? Fagaktuelt Det hender at arbeidstaker får utbetalt for mye i lønn. Da oppstår spørsmålet om arbeidsgiver har r…

Elise Torstensen,

Hjemmekontor – hva nå?

Fagaktuelt Hjemmekontor - hva nå? Du har kanskje sittet på hjemmekontor over lengre perioder siden mars 2020? For tiden er det en rekke prosesser med tillitsval…

Bjørg Anne Rynning

Ny AFP på trappene

Fagaktuelt Ny AFP på trappene En rapport om ny avtalefestet pensjon (AFP) ligger på bordet, hvor partene i arbeidslivet i hovedtrekk er enige om linjene. Proble…

Varsling i arbeidslivet

Fagaktuelt Varsling i arbeidslivet Varsling i arbeidslivet innebærer at en arbeidstaker sier ifra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. I denne artikk…

Nils Blomhoff

Brikker i et tariffoppgjør

Fagaktuelt Brikker i et tariffoppgjør Enten du er en dreven tillitsvalgt som har vært ute en vinternatt før, eller du er et ferskt medlem som nå blar gjennom di…

Kristoffer Lien Heitmann

Hjemmekontor

Fagaktuelt Hjemmekontor Noen aktuelle regler og betraktninger I forbindelse med koronasituasjonen har mange ansatte jobbet hjemmefra. Det er grunn til å tro at …

Nils Blomhoff

Innleide arbeidstakeres rett til bonusordninger

Fagaktuelt Innleide arbeidstakeres rett til bonusordninger Arbeidstaker som blir leid ut fra et bemanningsforetak skal sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår s…

Thea Wessel Jørgensen

Skjerpet likestilling

Fagaktuelt Skjerpet likestilling Nå må virksomhetene legge fram sitt kjønnsregnskap Fra nyttår ble kravene til rapportering på likestilling i norske virksomhete…

Nils Blomhoff

Bedriftsintern aldersgrense

Fagaktuelt Bedriftsintern aldersgrense Avslutning av arbeidsforhold grunnet alder Negotia får ofte henvendelser fra tillitsvalgte og medlemmer om aldersgrensen …

Selma Smeby Lium