Organisasjon

- Vi skal gjøre de tillitsvalgte gode

Organisasjon Ny avdeling i Negotias administrasjon - Vi skal gjøre de tillitsvalgte gode - Vi er enige om at dette skal være en «superduper-avdeling» hvor mål n…

Terje Bergersen

LANDSMØTET: - I takt med endringene i samfunnet

Organisasjon LANDSMØTET: - I takt med endringene i samfunnet - Negotia er et moderne forbund som skal fortsette å levere et godt tilbud til medlemmene, i takt m…

Terje Bergersen

Saker behandlet på landsmøtet 2022

Organisasjon Saker behandlet på landsmøtet 2022 Nedenstående er en kort omtale av de viktigste sakene som ble behandlet Negotias landsmøte november 2022. Vedtak…

Terje Bergersen

Negotias hederspris til Torbjørn Fevang

Organisasjon Negotias hederspris til Torbjørn Fevang På landsmøtet i november ble Torbjørn Fevang tildelt Negotias høyeste utmerkelse Hedersprisen, for sin stor…

Terje Bergersen

Årets tillitsvalgt 2022

Organisasjon Årets tillitsvalgt 2022 Klubbleder Anne Haltuff Njåmo i Juristforbundet er tildelt prisen Årets tillitsvalgt i Negotia Tekst og foto: Terje Bergers…

Terje Bergersen

Heder for godt arbeid i klubben

Organisasjon Heder for godt arbeid i klubben Negotia i Transcom ble feiret som årets klubb på landsmøtet, for gode veksttall i 2022. - Veldig stas å stikke av m…

Terje Bergersen

Arbeid for unge i hele Europa

Organisasjon Arbeid for unge i hele Europa I år har representanter fra styret i Negotia Ung deltatt på flere arrangementer i regi av UNI Europa Youth. Hva er UN…

Rapport fra roadtrip sommeren 2022

Organisasjon Rapport fra roadtrip sommeren 2022 Jeg har lenge tenkt, ønsket og snakket om at jeg som frikjøpt topptillitsvalgt i Negotia burde være mer ute og m…

Et granskende blikk på intern struktur

Organisasjon Et granskende blikk på intern struktur For organisasjoner er det en nødvendig øvelse å gå seg selv etter i sømmene av og til, og vurdere om systeme…

Terje Bergersen

Stemningsrapport fra regionene

Organisasjon Stemningsrapport fra regionene Magasinet tok en prat med arrangørene av regionsmøtene landet rundt. Alle melder om stor glede over å endelig møtes …

Negotia med ny visuell profil

Organisasjon Negotia med ny visuell profil For første gang på mange år har Negotia gjennomført en total makeover av profil og grafisk uttrykk. Ny logo, nye farg…

Terje Bergersen

Næringspolitisk påvirkning gjennom bransjene

Organisasjon Næringspolitisk påvirkning gjennom bransjene I tillegg til oppfølging av tariffspørsmål og medlemmers arbeidsvilkår, har Negotia også ambisjoner om…

Terje Bergersen