Notabene

Lønnshåndbøker 2022

Notabene Lønnshåndbøker 2022 Lønnsoppgjøret ute på bedriftene er i gang eller står for døra. I Negotias lønnshåndbøker finner du de praktiske tipsene du trenger…

Selgere rammes hardt av dyrere drivstoff

Notabene Selgere rammes hardt av dyrere drivstoff I løpet av det seneste året har prisen på bensin og diesel rundt regnet doblet seg. For ansatte innen salg som…

Negotia inn i regjeringsoppnevnt bransjeprogram

Notabene Negotia inn i regjeringsoppnevnt bransjeprogram Nylig nedsatte regjeringen tre nye bransjeprogram hvor målet er å utvikle relevante tilbud innen etter-…

Tar ikke gjenvalg som YS-leder

Notabene Tar ikke gjenvalg som YS-leder Erik Kollerud har varslet valgkomiteen om at han ikke stiller til gjenvalg som YS-leder på kongressen i oktober. Går av.…

Tidligere pensjonering på grunn av korona?

Notabene Tidligere pensjonering på grunn av korona? En undersøkelse Ipsos har utført for Senter for Seniorpolitikk viser at folk ønsker å pensjonere seg tidlige…

Behold medlemskapet uten avbrudd

Notabene Behold medlemskapet uten avbrudd Selv om du står uten jobb en periode, både kan og bør du opprettholde medlemskapet i Negotia. Det gir deg rettigheter …

Regionsmøter i kjent og kjært format

Notabene Regionsmøter i kjent og kjært format Denne våren legges det opp til fysiske møter i Negotias sju regioner. Organisasjonsutvalgets arbeid og årets tarif…

Mange spennende kurs på planen

Notabene Mange spennende kurs på planen Negotia har stor aktivitet på kursfronten. Her er noen av temaene som står på planen resten av året: Situasjon fra Kompe…

Gir bidrag til barnehjem i Somalia

Notabene Gir bidrag til barnehjem i Somalia «Kjære dere! Tusen, tusen takk» er reaksjonen fra Amal Aden når vi forteller henne at vi har vedtatt å støtte barneh…

Helge J. Nilsen,

Digitale lønnskonferanser i april-mai

Notabene Digitale lønnskonferanser i april-mai Foto: AdobeStock I tidsrommet 20. april til 3. mai holder Negotia 20 digitale lønnskonferanser. I år tas den gode…

På studiebesøk hos Negotia

Notabene På studiebesøk hos Negotia - Jeg liker å oppleve hvordan ting er i praksis, ikke bare lese om det i bøker. Denne dagen hos Negotia var derfor veldig in…

Terje Bergersen

Nye funksjoner på Min side

Notabene Nye funksjoner på Min side Medlemsportalen «Min side» har nylig vært igjennom en betydelig oppgradering. Løsningen framstår nå i en mer dynamisk form, …