Notabene

Kompetanseløft for kunstig intelligens (KI) på arbeidsplassene

Notabene Kompetanseløft for kunstig intelligens (KI) på arbeidsplassene Tre arbeidstakerorganisasjoner og Digital Norway tilbyr nå en praktisk veiviser for bruk…

Terje Bergersen

Negotia på plakaten

Notabene Negotia på plakaten Sjansen er stor for at du de seneste ukene både har sett og hørt Negotia-navnet oftere enn vanlig. En bredt anlagt profileringskamp…

Terje Bergersen

Eirik Bornø gjenvalgt til toppverv i UNI

Notabene Eirik Bornø gjenvalgt til toppverv i UNI Negotias 1. nestleder Eirik Bornø ble i høst gjenvalgt som president for UNI Nordic ICTS. - Hyggelig å få till…

Terje Bergersen

YS med nytt politisk program

Notabene YS med nytt politisk program På sin kongress i oktober vedtok YS et nytt politisk program gjeldende for 4-årsperioden fram til høsten 2026. STAFETTPINN…

Søk om økonomisk tilskudd til lokal aktivitet

Notabene Søk om økonomisk tilskudd til lokal aktivitet Aktivitet lokalt i Negotia er viktig for samholdet og styrken i organisasjonen. Økonomisk støtte ytes fra…

Nyansatte i Negotia

Notabene Nyansatte i Negotia Nå i høst er det kommet tre nye medarbeidere til Negotias administrasjon. Her får du et kort møte med dem. Avdelingsleder - organis…

Tilbake til normalen – nesten

Notabene Tilbake til normalen - nesten YS arbeidslivsbarometer er en årlig temperaturføler som er gjennomført siden 2009. Årets utgave innleder med at arbeidsli…

I mål med årets avtaleforhandlinger

Notabene I mål med årets avtaleforhandlinger Forhandlingene om Negotias tariffavtaler i årets hovedoppgjør er nå fullført. Ingen oppgjør gikk til mekling denne …

Lønnshåndbøker 2022

Notabene Lønnshåndbøker 2022 Lønnsoppgjøret ute på bedriftene er i gang eller står for døra. I Negotias lønnshåndbøker finner du de praktiske tipsene du trenger…

Selgere rammes hardt av dyrere drivstoff

Notabene Selgere rammes hardt av dyrere drivstoff I løpet av det seneste året har prisen på bensin og diesel rundt regnet doblet seg. For ansatte innen salg som…

Negotia inn i regjeringsoppnevnt bransjeprogram

Notabene Negotia inn i regjeringsoppnevnt bransjeprogram Nylig nedsatte regjeringen tre nye bransjeprogram hvor målet er å utvikle relevante tilbud innen etter-…

Tar ikke gjenvalg som YS-leder

Notabene Tar ikke gjenvalg som YS-leder Erik Kollerud har varslet valgkomiteen om at han ikke stiller til gjenvalg som YS-leder på kongressen i oktober. Går av.…