Arbeidsliv

Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen

Arbeidsliv Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen Hvordan skal Negotia håndtere medlemsgruppenes utfordringer med å oppnå reell innflytelse og medbestemmelse…

Arbeid og helse i IKT-sektoren

Arbeidsliv Arbeid og helse i IKT-sektoren Ansatte i IKT-sektoren er gjerne de første som introduseres for ny teknologi i arbeidslivet. Det fører også til noen u…

Terje Bergersen