Arbeidsliv

Det gror i rekkene

Arbeidsliv Opptur for veletablert klubb Det gror i rekkene I callsenterbedriften Transcom har det vært Negotia-medlemmer i snart 25 år. Rett før sommeren tikket…

Terje Bergersen

- EVU må styrkes

Arbeidsliv - EVU må styrkes - Tilbudet om etter- og videreutdanning må styrkes, og det må legges til rette for fleksible muligheter for læring, mener YS-leder H…

Pulsen på arbeidslivet

Arbeidsliv Pulsen på arbeidslivet Mange synes fagforening er for dyrt. Flere opplever stress i jobben. Færre vil ta formell etterutdanning. Dette noen av funnen…

Klubb i godt driv

Arbeidsliv Doblet medlemstallet Klubb i godt driv Aktiviteten i klubben hadde ligget brakk en stund. Så var det noen som tok tak. Medlemstallet begynte å stige,…

Terje Bergersen

Valuta for kontingenten

Arbeidsliv Valuta for kontingenten Medlem John Lillegård fikk bistand fra Negotia i arbeidsforholdet tre ganger. Den første gangen handlet det om nedbemanning, …

Terje Bergersen

Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen

Arbeidsliv Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen Hvordan skal Negotia håndtere medlemsgruppenes utfordringer med å oppnå reell innflytelse og medbestemmelse…

Arbeid og helse i IKT-sektoren

Arbeidsliv Arbeid og helse i IKT-sektoren Ansatte i IKT-sektoren er gjerne de første som introduseres for ny teknologi i arbeidslivet. Det fører også til noen u…

Terje Bergersen