Leder

I disse tider

Leder I disse tider Terje Bergersen Ansvarlig redaktør Helt tilbake i 1988 innstiftet YS sin likestillingspris, og hvert år siden er denne tildelt noen som fort…

Terje Bergersen

Uvanlige tider

Leder Uvanlige tider Terje Bergersen Ansvarlig redaktør Det kunne vært tittelen på en tekst om situasjonen for et år eller to siden - da Norge og verden sto mid…

Terje Bergersen

I rute før sommeren

Leder I rute før sommeren Terje Bergersen Ansvarlig redaktør I forrige nummer av magasinet skrev vi at det var knyttet stor spenning til årets lønns- og tariffo…

Terje Bergersen

Forventning til oppgjøret

Leder Forventning til oppgjøret Terje Bergersen Ansvarlig redaktør Nei, det er ikke noe nytt at det er forventninger til lønns- og tariffoppgjøret. Men til året…

Terje Bergersen

Henge med i svingene

Leder Henge med i svingene Terje Bergersen Ansvarlig redaktør Organisasjonens styrke kan måles på de tillitsvalgtes kompetanse! Ja, vi har skrevet akkurat det f…

Terje Bergersen

Dagen vi kommer til å huske

Leder Dagen vi kommer til å huske Terje Bergersen Ansvarlig redaktør I denne utgaven av Negotia magasin kan vi presentere en hyggelig sak om kompetanseløft hos …

Terje Bergersen

Den gamle normalen

Leder Den gamle normalen Terje Bergersen Ansvarlig redaktør Ja, la oss håpe de seneste lettelsene i smitteverntiltakene er starten på veien tilbake til den gode…

Terje Bergersen

Uvanlig vanlig

Leder Uvanlig vanlig Terje Bergersen Ansvarlig redaktør Når denne utgaven av Negotia magasin kommer ut bikker vi året for koronaens tilstedeværelse her i Norge.…

Terje Bergersen

Akkurat nå

Leder Akkurat nå Terje Bergersen Ansvarlig redaktør Til dette nummeret av Negotia magasin har vi gjennomført en enkel statussjekk i et utvalg virksomheter hvor …

Terje Bergersen

Digitale tider

Leder Digitale tider Terje Bergersen Ansvarlig redaktør I Negotia ble det tidlig etter sommerferien bestemt at alle arrangementer ut året skulle holdes digitalt…

Terje Bergersen

Relevante verdier

Leder Relevante verdier Terje Bergersen Ansvarlig redaktør I denne utgaven av Negotia magasin kan du lese et større intervju med et ungt medlem som tar mye ansv…

Terje Bergersen

Hjemme og ute

Leder Hjemme og ute Terje Bergersen Ansvarlig redaktør Denne høsten er Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle, valgt til president for UNI Europa Youth. Det vil si…

Terje Bergersen