Brev fra forbundslederen

Negotia under korona

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Som leder av forbundet visste jeg at denne situasjonen ville bli krevende for oss. I tillegg var det nå mer enn noen gang viktig å være tett på våre tillitsvalgte i de bransjene vi representerer. Vi fikk på plass et bransjeråd som kunne hjelpe oss med å hele tiden være på de sakene som var utfordrende for våre medlemmer.

Vi hadde fått varsler, men få av oss kan si at vi var forberedt på å pakke ned det vi trengte og flytte kontoret hjem. Dramatikken kom fort. På få dager falt oljeprisen ned på 20-tallet. Vi fikk beskjed om oppsigelser og permitteringer. På kort tid nådde arbeidsledigheten 10-tallet. Vi har ikke sett noe liknende siden før 2. verdenskrig.

Noen måneder etter kan vi slå fast dette: Den norske arbeidslivsmodellen fungerer. Partene i arbeidslivet opptrer ansvarlig når krisen treffer. Vi kan også slå fast dette: Det er ingen motsetning mellom det å samarbeide og det å ha handlekraft.

Mye av innholdet i krisepakkene var det vi i fagforeningene, med våre tillitsvalgte på lag, som hadde tenkt ut og foreslått. Et godt eksempel på det er de nye permitteringsreglene som kom på plass, og at de som gikk ut i ledighet kunne ta utdanning mens de mottok dagpenger. Det samme gjelder gode innretninger på krisepakker som skulle hjelpe virksomheter og ansatte til å stå i arbeid til tross for utfordrende tider. Sist ut var krisepakken for en hardt rammet reiselivsnæring som vi i disse dager gir våre innspill til.

Utspill om nært forestående konkursbølger kom jevnlig, men med god samhandling mellom partene, så kan vi nå konstatere at antall bedrifter som har gått over ende i 2020 faktisk er lavere enn i fjor. Nå gjenstår det å se gode løsninger og satsinger i det kommende statsbudsjettet fra regjeringen om vi klarer å holde denne gode trenden.

Mer enn noen gang kan vi konstatere at Negotias styrke er medlemmene, som befinner seg i alle deler av norsk næringsliv og i frivillige organisasjoner. Innspillene vi får fra dere gjør vi om til praktisk arbeid og råd til myndighetene. Det gjør at vi kan påvirke rammevilkår og forutsetningene for sysselsetting på en relevant måte. Sammen gjør vi høye ambisjoner til konkrete løsninger. Vi er med på å skape et Norge og et norsk arbeidsliv det går an å være stolt av.

Når du er der for andre, er vi her for deg!