Arbeidsliv og samfunn

Frivilligfokus i Arendal

Hvordan er det mulig å drive en frivillig organisasjon basert på prosjektmidler, og samtidig tilby en stabil og trygg arbeidsplass for de lønnete arbeidstakerne? Dette spørsmålet satte Negotia under debatt på Arendalsuka i august.

Tekst og foto:
Birte Hegerlund Runde

Satte dagsorden. – Paneldebatten i Negotia-regi på Arendalsuka fikk fram interessante sider ved det frivillige organisasjonslivet som arbeidsplass. Her fra panelet: Kjartan Almenning (t.v.), leder for ideell og velferd i Abelia; Monica Paulsen, forbundsleder i Negotia og Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM.

2022 er frivillighetens år i Norge. Den lønnede sysselsettingen i frivillig sektor tilsvarer rundt 90 000 årsverk. Det er disse ansatte som gjør den viktige jobben med å administrere, koordinere og hjelpe fram de frivillige. Men dagens støtteordninger tvinger fram midlertidighet og dårligere arbeidsvilkår i organisasjonene.

Ikke gratis

– Vi må slutte å tenke at frivilligheten er gratis!

Med denne formuleringen slo Negotia-leder Monica A. Paulsen an tonen i debatten som hadde overskriften «Hvordan sikrer vi en sterk frivillighet det er godt å jobbe i?». Og hun la til:

– Vi preges veldig av at rammebetingelsene for denne typen drift er uforutsigbar. Det er vanskelig for dem som driver frivillige organisasjoner, og det er utfordringer for de ansatte. Mange unge jobber i disse organisasjonene, og det kan være vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet med en usikker arbeidssituasjon, poengterte Paulsen.

Koronastøtte

Etter lang tid med pandemi og et nedstengt samfunn, har flere organisasjoner mistet mange av sine frivillige. Men årene med pandemi har faktisk også skapt en tryggere og mer forutsigbar arbeidsplass for mange av de lønnete i organisasjoner som har fått koronamidler i denne perioden.

– Det var en positiv opplevelse for oss da koronapandemien slo til, siden vi hadde masse prosjekter spesielt for sårbare unge, fortalte Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM. – Men det er generelt mer utrygghet enn vi ønsker, og vi starter nå et prosjekt med 30 millioner i minus.

Mer forenkling og mer tillit

– Både arbeidstakere og arbeidsgivere innen frivilligheten ønsker å være profesjonelle. Virksomhetene ønsker å tiltrekke seg høyt kompetente folk også i framtiden. Tilbakemeldingen fra våre medlemmer om hva som skal til for å skape et godt arbeidsliv, er mer forenkling og mer tillit, sa Kjartan Almenning, leder for ideell og velferd i Abelia i debatten.

Åse Kristin Ask Bakke (Ap) fra Stortingets familie- og kulturkomite, kommenterte slik:

– Vår oppgave er å lage rammeavtaler som gir den forutsigbarheten organisasjonene trenger. Vi må gi tillit og vi må gi penger til å løfte hele det frivillige laget. Vi må gå fra ord til handling i Hurdalsplattformen så frivilligheten blir løftet, poengterte Åse Kristin Ask Bakke.

INFO

Frivillighetens år

2022 er frivillighetens år, i regi av samarbeidsforumet Frivillighet Norge. Negotia har store medlemsgrupper i mange virksomheter innen denne viktige sektoren, og er opptatt av stabilitet i de frivillige organisasjonene som arbeidsplasser.

Her er noen fakta om frivillig sektor i Norge:

  • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk.

  • 55 prosent av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året.

  • 78 prosent av befolkningen er medlem i minst én organisasjon, og 48 prosent av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner.

  • Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018.

  • Inntektskildene til ideelle og frivillige organisasjoner er 27 prosent statlige og 17 prosent kommunale og fylkeskommunale midler gjennom overføringer og kjøp av tjenester. 45 prosent kommer fra husholdninger og 12 prosent fra andre private aktører.

Kilde: frivillighetnorge.no