Organisasjon

Arbeid for unge i hele Europa

I år har representanter fra styret i Negotia Ung deltatt på flere arrangementer i regi av UNI Europa Youth. Hva er UNI Europa Youth tenker du kanskje? Jo, det er den europeiske ungdomsorganisasjonen til UNI Global Union. UNI består av rundt 900 fagforeninger i 150 land, som til sammen organiserer hele 20 millioner arbeidstakere over hele verden. Og her er altså Negotia et av medlemsforbundene. «Youth-delen» av den store sammenslutningen favner medlemmer som er inntil 35 år.

Nordisk samling i Reykjavik

Bredt spekter. Mye å lære og oppleve i UNI Europa Youth, mener Marte Gjestvang Olimb. Her fra Regnbue-gata i Islands hovedstad Reykjavik.

Hvert andre år er det konferanse i UNI Europa Youth, hvor det velges styre og vedtas en handlingsplan som styret arbeider etter de neste to årene. I opptakten til årets konferanse hadde vi en samling i Reykjavik på Island i vår region Norden, hvor leder i Negotia Ung Stig Arne Bøe (Region Midt) samt representantene Marte Gjestvang Olimb og Eli Marie Johansen (begge Region Oslo) deltok. Der fikk vi møte den nyvalgte arbeidsministeren på Island, og mange tillitsvalgte i andre fagforeninger fra Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge. Under møtet ble det mange gode diskusjoner, og vår delegasjon kom med flere innspill til handlingsplanen. Vi fikk gjennomslag for flere endringer, blant annet om inkludering av arbeidstakere med funksjonsvariasjoner, og noe om krigen som pågår i Ukraina.

Vi fikk også høre om de spennende kampanjene den største fagforeningen på Island (VR) har hatt rundt likestilling gjennom de siste 30 årene. Island har det mest likestilte arbeidsmarkedet i verden, og det var kjempeinteressant å få kunnskap om hvordan de har jobbet for å komme seg dit de er i dag. Ikke minst hvordan de fortsetter å jobbe for å bli enda mer likestilt framover. I dag snakker islendingene blant annet om «det tredje skiftet», det vil si deres definisjon av den mentale innsatsen som kreves for å koordinere familielivet utenfor jobb. Første skift er arbeidet en gjør i arbeidstiden, andre skift er fysiske gjøremål i hjemmet, og tredje skift er logistikken og planleggingen for å få alt til å skje. Det handler altså ikke bare om det rent fysiske med å bringe og hente barn til trening og aktiviteter, men å vite hvem som skal være hvor til ethvert tidspunkt, hvem som tar seg av hva, og hvem som sørger for at alt utstyr er på plass til riktig tid.

Det var spennende å høre hvor likt vi jobber for ansattes rettigheter i Norden, men også om det vi gjør på ulikt vis. Vi dro fra Island med mange inntrykk - og nye venner på tvers av landegrensene.

Eli Marie Johansen,
ungrepresentant Region Oslo

Sommerskole i Málaga

Samhandling. Gruppearbeid ute i friluft på UNI Global Unions sommerskole i Málaga. Marte Gjestvang Olimb nummer to fra høyre. De øvrige er representanter fra Finland, Kroatia, Portugal og Belgia.

Tidlig i mai dro Negotia Ung-representantene Armintas Dluckys (Region Vest) og undertegnete Marte Gjestvang Olimb (Region Oslo) til Málaga for å delta på UNI Summer School. Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle var også med, men som instruktør på vegne av UNI Europa Youth. Vi visste egentlig ikke så mye om opplegget på forhånd, bare at temaene for dagene skulle være organisering, struktur, forhandlinger og kommunikasjon.

Jeg kan bare si med en gang at dette ble fire fantastiske dager, med 37 engasjerte og flinke deltakere fra hele Europa. Alle ble godt kjent, og det var umiddelbart god stemning i gruppa. Styremedlemmene i UNI Europa Youth hadde rollen som instruktører, og delte sine kunnskaper i hver sine temaer.

«Etter de fire hektiske dagene satt vi igjen med masse ny kunnskap og fine minner. Og ikke minst et stort nettverk av flotte, flinke og engasjerte unge arbeidstakere og tillitsvalgte i hele Europa.»

Den første dagen handlet det om å bli kjent, finne forskjeller og likheter mellom fagforeningene, og fagforeningsverdier som vi kunne enes om. Konklusjonen etter den dagen var for vår del at vi i Negotia er heldige som har jobbet fram vedtekter som sier at de unge arbeidstakerne skal ha en stemme i alle ledd innad i organisasjonen vår. Det er langt fra alle andre fagforeninger i Europa som har dette på plass, noe som fort kan føre til stor grad av «forgubbing» og at en ikke klarer å treffe medlemmene som skal drive fagforeningene videre i generasjonene som kommer.

På dag to handlet det om struktur og hvordan lage en vellykket kampanje for å rekruttere medlemmer. Et irsk eksempel ble brukt, og John fra forbundet Mandate viste fram et knallgodt eksempel på en kampanje de hadde gjennomført der, steg for steg. Alt i alt var dette skikkelig artig å følge prosessen på, og ga masse inspirasjon! Her fikk vi også i lekse til dagen etter å kartlegge våre egne arbeidsplasser basert på hvem som allerede er medlem og ikke, og finne gode nøkkelpersoner som kan være med og bidra til verving slik at flere kolleger blir med i Negotia. Veldig spennende, og en øyeåpner for flere.

Dag tre var det forhandlinger på agendaen, der opplegget fra Negotias tillitsvalgtopplæring ble brukt som basis, med vår egen Trond Vegard Sæle som instruktør. En del av oppgavene var gjenkjennbare, og det var godt å friske opp igjen kunnskapene. I tillegg var det kjempespennende å forhandle i delegasjoner på tvers av landene, og ikke minst få et innblikk i forhandlingskulturene. I undertegnedes gruppe var det Norge, Island og Belgia på ledersiden, mot Israel, Finland og Danmark på tillitsvalgtsiden. Det ble en veldig spennende forhandling der de tillitsvalgte etter hvert i stor grad fikk gjennomslag for sine ønsker, takket være god dialog.

Den siste dagen gikk det i arbeid med sosiale medier, og hvordan en skal treffe med rett kommunikasjon og kanal for ulik informasjon. Vi jobbet videre med praktiske oppgaver, og laget blant annet TikTok-videoer myntet på unge arbeidstakere. Det var skikkelig artig, og resultatene var inspirerende og festlige. Her har vi i Negotia Ung et stort marked å jobbe overfor.

Etter de fire hektiske dagene satt vi igjen med masse ny kunnskap og fine minner. Og ikke minst et stort nettverk av flotte, flinke og engasjerte unge arbeidstakere og tillitsvalgte i hele Europa. Det er absolutt verdt å sende flere på UNIs sommerskole i framtiden. Det gir verdifull erfaring og skaper engasjement som er svært viktig å ha med seg i bagasjen på veien videre.

Marte Gjestvang Olimb,
ungrepresentant Region Oslo

Europakonferanse i Gdansk

Ung solidaritet. Deltakere på konferansen til UNI Europe Youth i Gdansk. Foran til venstre (sittende), Marte Gjestvang Olimb. Bak Marte med blå t-skorte, Trond Vegard Sæle. Bakerst nummer to fra venstre, Stig Arne Bøe.

Den siste, og viktigste turen i UNI Europa Youth gikk denne våren til Gdansk i Polen, på konferansen der ny handlingsplan skulle vedtas og nytt styre velges. Negotias Trond Vegard Sæle fratrådte som president etter to år i rollen, og undertegnede ble valgt inn som en av tre visepresidenter i det nye styret.

Det var mange gode foredragsholdere på kongressen som snakket om de ulike temaene i handlingsplanen. Blant annet om aksjoner mot IT-selskapet Amazon rundt i hele verden (som takket være UNI Global Union har vært suksessfulle), arbeid for ukrainske flyktningers arbeidsrettigheter i Polen, og Henryka Krzywonos som fortalte sterke historier om sitt liv som forkjemper for polske arbeidere i Gdansk.

Den siste kvelden fikk vi også en flott omvisning i byen som ble bombet ned under 2. verdenskrig. 90 prosent av byen ble lagt i ruiner, og det jobbes fortsatt med å bygge den opp igjen. Mange av gatene er bygget opp igjen i samme stil som før, der enkeltbygninger innimellom de nye er originale. Knalltøft å se og spennende å høre om Gdansks historie gjennom de siste nærmere 1000 årene, som Hansaby og med et multinasjonalt samfunn. I dag består byen av mest polske innbyggere, men også ukrainske flyktninger.

Negotias deltakelse i UNI Europa Youth de siste månedene har vært produktiv og givende, og vi gleder oss til å fortsette det internasjonale arbeidet for unge arbeidstakere.

Stig Arne Bøe,
leder Negotia Ung