Kompetanse
Topptillitsvalgte på skolebenken

Formell lederutdanning

Det siste året har fem tillitsvalgte i Negotia deltatt i et utdanningsprogram i regi av Høyskolen Kristiania. Kompetansetiltaket er gjennomført sammen med tre andre YS-forbund.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Uteksaminert. Oddbjørn Myklebust (t.h.) har i sin eksamensoppgave sett på betydningen av samarbeid mellom fagforeninger på samme bedrift der det er flere, mens Roger Rønning har tatt for seg fordeler og ulemper med hjemmekontor i et helse- og arbeidsmiljøperspektiv.

Totalt har 20 tillitsvalgte vært med i programmet – fem fra hvert av YS-forbundene Parat, Delta og Finansforbundet i tillegg til Negotia. At de nå har fullført utdanningen og kan plusse på 15 studiepoeng i sin formalkompetanse, ble markert med en tilstelning og tildeling av diplomer tidlig i september.

Nyttig og variert læring

Hovedtillitsvalgt Oddbjørn Myklebust i Kongsberg Maritime og konserntillitsvalgt og Roger Rønning i Telenor, var til stede på markeringen og presenterte sine eksamensoppgaver. Myklebust har sett på betydningen av samarbeid mellom fagforeninger på samme bedrift der det er flere, mens Rønning har tatt for seg fordeler og ulemper med hjemmekontor i et helse- og arbeidsmiljøperspektiv.

– Jeg må si at jeg er litt stolt av å ha gjennomført dette. Jeg kjenner det betyr en del for selvtilliten at jeg har utført en ganske stor eksamensoppgave som gir 15 formelle studiepoeng. Temaet jeg tok for meg er noe jeg har erfaring fra i egen virksomhet. Da tidligere Rolls Royce Marine ble lagt ut for salg for noen år siden, sto alle fagforeningene i bedriften samlet i prosessen. Det endte med at staten gikk inn med midler slik at Kongsberg Maritime ble kjøperen. Dermed bidro vi til å sikre norsk eierskap og trygge arbeidsplassene. Godt samarbeid gir resultater, sier Oddbjørn Myklebust.

Rønnings tema hjemmekontor, er noe svært mange arbeidstakere har stiftet nærmere bekjentskap med de siste to åra.

– Hjemmekontor er blitt høyaktuelt etter pandemien, og forskjellige løsninger prøves nå ut i mange virksomheter. En viktig konklusjon fra oppgaven min er at tillit og fleksibilitet må være på plass. Det betyr blant annet at arbeidstakeren selv i stor grad bør kunne bestemme når og hvor mye man skal benytte hjemmekontor, sier Roger Rønning.

Begge er godt fornøyd med studieopplegget og framhever at det har nyttig og variert læring.

– I tillegg til det faglige utbyttet har det vært givende å bli kjent med tillitsvalgte i andre sektorer. Selv om det er snakk om vidt forskjellige virksomheter blant de fire forbundene, er utfordringene for de tillitsvalgte temmelig like, sier de to Negotia-tillitsvalgte.

«Selv om det er snakk om vidt forskjellige virksomheter blant de fire forbundene, er utfordringene for de tillitsvalgte temmelig like.»

Roger Rønning, deltaker

Formalisert kunnskap

Forbundsleder i Negotia, Monica A. Paulsen understreker verdien av å formalisere kunnskapen til de tillitsvalgte.

– Kompetanseutvikling er viktig på alle områder, ikke minst for å styrke tillitsvalgtrollen. Vi i Negotia har kjørt forskjellige programmer for å dekke opp dette behovet, men aldri sammen med andre forbund, sier Negotia-lederen og legger til:

– Jeg tror samkjøringen med andre forbund gir viktige gevinster blant annet i form av erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av sektorene. Dessuten er det viktig for oss som forbund å få formalisert kunnskapen til våre fremste tillitsvalgte.

Det avgjørende leddet

Spesialrådgiver Pål Hannevig har vært ansvarlig for utdanningsprogrammet fra Negotias side. Han poengterer at gode tillitsvalgte er en forutsetning for godt fagforeningsarbeid.

– Det er de tillitsvalgte som håndterer utfordringene ute på bedriftene, på vegne av sine kollegaer og forbundet. Det er helt avgjørende for resultatene våre at det fungerer i dette leddet. Derfor er det så viktig å ta tillitsvalgtes kompetanseutvikling på alvor. Jeg vil også si at dette programmet har vært fruktbart for samarbeidet blant de fire YS-forbundene som har vært med. Erfaringene som er gjort gjennom dette året danner grunnlag for et felles arbeid med en læringsplattform.

Han er også opptatt av å utvikle tillitsvalgt-talenter for framtidige toppverv i organisasjonen.

– Det gjelder å gi attraktive tilbud til dem som egner seg og har lyst på en karriere utover egen bedrift også. Og det gir lederutdanning av denne typen et godt bidrag til, sier Hannevig.

INFO

Pilotprosjekt

Utdanningsprogrammet for topptillitsvalgte er gjennomført som et pilotprosjekt i samarbeid med Høyskolen Kristiania, og har gått fra september 2021 til september 2022. 20 tillitsvalgte fra fire YS-forbund har deltatt.

Tillitsvalgte som ledere og rollemodell, innsikt i hvordan teori og praksis utfyller hverandre samt kobling av læringen til eget arbeidsmiljø, har vært sentrale «knagger» i programmet. Det har vært fire samlinger og studentene har gjennomført to innleveringer og en hjemmeeksamen.

Fra Negotia har disse fem vært med:

  • Oddbjørn Myklebust, Kongsberg Maritime CM AS

  • Roger Rønning, Telenor Norge AS

  • Heidi Ottarsrud, DSV Road AS

  • Tommy Svendsen, Norges varemesse AS

  • Lars Einar Ingvaldsen, Coca Cola European Partners Norge AS

Erfaringene fra studieopplegget skal evalueres med tanke på eventuell videreføring.