Jobben min

Maling ut til verden

Negotia-medlemmer forteller med egne ord om jobben og arbeidsplassen sin.

Foto: Anine Rød

Hvem: Ivar Thinghaugen
Hva: Tekniker
Hvor: Jotun AS, Sandefjord

I jobben jeg har som tekniker på Lab-en her hos Jotun, er ingen arbeidsdager like. Jeg utvikler nye malinger, sprøytelakkerer prøver på forskjellige materialer, gjennomfører forskjellige tester, og mye annet. Det er en veldig interessant jobb med varierte oppgaver, og det er nok mye av grunnen til at jeg trives så godt.

I år har jeg faktisk vært ansatt 40 år i bedriften. De første ti åra var jeg innom flere funksjoner. Jeg begynte med utlasting og varemottak og har vært innom blant annet plukkstasjon, utsending og arbeid med Color blandemaskiner. Men de siste 30 åra har jeg jobbet som tekniker på Laboratoriet.

Enheten jobben min er knytta til heter Jotun Protective Coatings, og mitt felt er maling for stålkonstruksjoner som for eksempel skip, offshore og brukonstruksjoner. Vi jobber mot hele verden som marked. Jotun har forresten levert maling til Eiffeltårnet i Paris, og andre landemerker som verdens høyeste bygning Burj Khalifa i Dubai. Det er ganske stas å ha vært med på å utvikle malingen som brukes til den typen byggverk. Det må jeg si.

Som sagt er arbeidet på Lab-en veldig variert. Men en av de viktigste oppgavene er utvikling av ny maling. Dette er noe vi driver med hele tida. En side av det er å tilpasse malingsblandingene til nye miljøkrav som myndighetene setter, men aller mest handler utviklingsarbeidet om å prøve ut nye resepter for å lage produkter som er enda bedre og mer holdbare. Dette er ofte en ganske omfattende prosess. For min del starter det med at jeg får en eller flere resepter fra kjemikerne. Så blander jeg ingrediensene og setter i gang testarbeidet. Noen ganger treffer vi etter 50 forsøk, andre ganger trenger vi kanskje 100 eller 150. Vi gir oss ikke før vi finner det aller beste.

«Vi har stor yrkesstolthet og hjelper hverandre. Det mener jeg er viktig på en arbeidsplass.»

Selv begynte jeg i Jotun rett etter videregående, og har opparbeidet kompetansen på bedriften. For dem som begynner i samme jobb som meg i dag, kreves det at de har laboratoriefag. Vi er rundt 15 teknikere nå, og har både oss imellom og i samarbeidet med kjemikerne og de andre yrkesgruppene et veldig godt arbeidsmiljø. Vi har stor yrkesstolthet og hjelper hverandre. Det mener jeg er viktig på en arbeidsplass.

Som tekniker har jeg ikke så mye direkte kontakt med kundene, men det hender jeg er med på møter. Det er lærerikt. Av og til er jeg også ute og besøker kunder. Det er veldig inspirerende å se konstruksjonene hvor malingen vi har laget blir brukt.

Jotun har klart seg bra gjennom koronatida. Maling til privatmarkedet fikk jo et løft i den perioden, fordi folk begynte å pusse opp så mye hjemme. Og så langt jeg kjenner til har det også gått greit på bedriftsmarkedet. 

Etter 40 år i samme bedrift, er jeg på ingen måte lei. Jeg blir snart 62 år, men har ingen planer om å avslutte arbeidskarrieren med det første. Jeg gleder meg til å gå på jobben hver dag, jeg. Og da er det ikke noen grunn til å tenke på pensjonisttilværelsen.

(Fortalt til redaksjonen)