Notabene

Nyansatte i Negotia

Nå i høst er det kommet tre nye medarbeidere til Negotias administrasjon.
Her får du et kort møte med dem.

Avdelingsleder – organisasjon og kompetanse

Håkon Åsenden

Håkon Åsenden (36) er ansatt som leder for den nyopprettete avdelingen organisasjon og kompetanse i Negotia, med tiltredelse 3. oktober.

Avdelingen vil ha ansvaret for tillitsvalgtopplæringen samt administrativ bistand til forbundets demokratiske organer, større arrangementer, med mer.

Håkon kommer fra stilling som organisasjonssjef i YS-forbundet Delta, hvor han har hatt ulike roller i ni år. Han er utdannet statsviter og lærer.

– Gjennom YS-fellesskapet kjenner jeg Negotia som en både framoverlent og moderne organisasjon. Jeg gleder meg til å lære og bli en del av det gode kompetansemiljøet i forbundet, og bidra med min kunnskap til at Negotia blir et enda bedre apparat for medlemmene, sier Håkon.

Vikar på Team medlemsservice

Tonje Yasmine Lie Aarud

Tonje Yasmine Lie Aarud (38) er ansatt i vikarstilling som administrasjonskonsulent i Negotia med tiltredelse 15. august.

Stillingen inngår i Team medlemsservice, som er en del av markeds- og kommunikasjonsavdelingen med totalt 9 ansatte. Lie Aarud har bakgrunn fra både salg, markeds- og kommunikasjonsarbeid, senest som kommunikasjonskonsulent i Oslo Taxi hvor hun også har vært klubbtillitsvalgt. Hun har i tillegg erfaring fra verv i Negotia Ung og lokalavdelingen Oslo & Omegn.

– Fagforeningsarbeid er viktig og betyr mye for meg. Jeg er så heldig at jeg allerede kjenner godt til Negotia gjennom de ulike vervene jeg har hatt, og håper jeg med min kompetanse og erfaring kan bidra godt til utviklingen av servicearbeidet i administrasjonen, sier Tonje.

Vikar i Arbeidslivsavdelingen

Tonje Eikås Nygård

Tonje Eikås Nygård (31) er ansatt i et vikariat som juridisk rådgiver i arbeidslivsavdelingen, med virkning fra 15. august.

Tonje er 31 år og nyutdannet jurist. I tillegg er hun utdannet sykepleier. I dette yrket har hun arbeidserfaring blant annet fra distriktspsykiatrisk døgnpost i Førde. Under jusstudiet i Tromsø jobbet hun i Gatejuristen og ga gratis juridisk rådgivning til folk som har eller har hatt rusproblemer. Hun har også vært leder i studentorganisasjonen Congregatio Forensis.

– Arbeidsrettigheter og arbeidsmiljø er noe som gjerne påvirker livskvaliteten til folk. Derfor synes jeg det er utrolig givende å få gi juridisk rådgivning på disse områdene, og på den måten bidra til at medlemmene i Negotia får en bedre arbeidsdag, sier Tonje.