Brev fra forbunds­lederen

Når tryggheten utfordres

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Mange kjenner nok på bekymring for alt som skjer rundt oss akkurat nå. Det er krig i Europa, nyhetene er fulle av rapporter om ekstremvær, og vare- og matmangelen påvirker både næringsliv og oss som privatpersoner. I Norge kjenner vi på inflasjon og energikrise. Det har allerede begynt å gå ut over hverdagen vår. Det går ut over lommeboka, men det utfordrer også trygghetsfølelsen vår.

Heldigvis er det nå lav ledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Det er positivt for oss som arbeidstakere. Hvor lenge denne situasjonen vil vare er uvisst, men det er likevel viktig å ta med seg i en ellers vanskelig tid. En trygg jobb man har det godt i er viktigere enn noen gang, og som organisert i Negotia har du en ekstra trygghet hvis noe skulle skje.

Fast arbeid er noe de aller fleste ønsker å ha. Det gir økonomisk sikkerhet, mestringsfølelse og strukturerer hverdagen. For mange betyr jobben også tilhørighet, mulighet til å utfolde seg og deltakelse i et hyggelig sosialt miljø sammen med gode kolleger. Jeg vil at dere som er tillitsvalgte i Negotias medlemsgrupper skal huske på det nå som krisene kjennes ut som de kommer på løpende bånd. Viktigheten av den jobben dere gjør ute i virksomhetene kan ikke poengteres nok.

Og vit at når du må være sterk for andre, så skal vi være der for deg. I tillegg er det viktig at vi som forbund er tett på de sakene som berører våre arbeidsplasser i det private næringsliv. Et nylig eksempel er regjeringens strømpakke som ble lansert midtveis i september.

Vi ser av undersøkelser at mange virksomheter foreløpig har gjort nødvendige tiltak for å kunne ivareta drift og unngå oppsigelser og konkurs. Men vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg i tiden framover. Derfor vil vi regelmessig være tett på våre tillitsvalgte for å måle og om mulig fange opp eventuelle endringer som tilsier at situasjonen kan forverre seg.

Vi skal hjelpe folk til å få en god arbeidsdag, og et trygt arbeidsliv. Selv i møte med de utfordringene som kommer framover. Negotia skal være i front og vise vei til en bedre arbeidsdag, slik visjonen vår lyder.

Nå er det også viktig at du som er medlem benytter deg av de gode avtalene vi har framforhandlet for deg i YS-fellesskapet hvor 230 000 medlemmer står sammen. Her er det nemlig penger å spare. Sjekk det gjerne ut via vår fordelskalkulator som du finner på nettsiden – negotia.no.