Notabene

I mål med årets avtaleforhandlinger

Forhandlingene om Negotias tariffavtaler i årets hovedoppgjør er nå fullført. Ingen oppgjør gikk til mekling denne gangen.

Forhandlingsklare. Negotias delegasjon på vei til forhandlingene om Funksjonæravtalen med NHO. Fra venstre: Tillitsvalgt i Coca Cola, Lars Einar Ingvaldsen, rådgiver Anne Kathrine Nordvang, forbundsleder Monica A. Paulsen, nestleder i arbeidslivsavdelingen Nils Blomhoff og tillitsvalgt i Tine, Ottar Råd.

Foto: Terje Bergersen

Funksjonæravtalen med NHO er Negotias største overenskomst, og dekker et stort antall virksomheter og yrkesgrupper i de fleste bransjer. Her ble forhandlingene gjennomført onsdag 14. og torsdag 15. september. Partene ble annet enige om blant annet følgende:

  • Ny bestemmelse om likestilling og ikke-diskriminering. Dagens bestemmelse styrkes og omhandler nå også ikke-diskriminering, samtidig som bedriftenes konkrete plikter til å ivareta likestillingsperspektivet i personalpolitikken er beholdt. I tillegg framheves bedriftenes plikt til å sikre lik lønn for likt arbeid for kvinner og menn.

  • Ny bestemmelse om hjemmekontor. Dersom bedriftene åpner for bruk av hjemmekontor, presiseres det nå at de er pålagt å drøfte rammene med de tillitsvalgte.

  • Det nedsettes et større utvalgsarbeid som før neste tariffrevisjon skal gjennomgå avtaleteksten med sikte på å modernisere denne. Utvalgsarbeidet skal blant se nærmere på kompetansebestemmelsene i overenskomsten, som nå er spredt rundt i bestemmelser i selve overenskomsten og i flere bilag.

Negotia har tariffavtaler med arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke og Spekter.

Se også sak om hovedoppgjøret i magasinet nr. 2/22.