Lønn og tariff

Hovedoppgjøret så langt

Lønn og tariff Hovedoppgjøret så langt I årets hovedoppgjør mellom arbeidslivspartene forhandles det om både lønn og avtalenes innhold. Noen tariffområder er fe…

Terje Bergersen

Seks spørsmål om tariffoppgjøret

Lønn og tariff Seks spørsmål om tariffoppgjøret Nå i mars dro frontfaget i gang hovedoppgjøret, med både lønn og avtaletekster på forhandlingsbordet. Heretter g…

Terje Bergersen

Lønnsoppgjøret, en liten oppsummering

Lønn og tariff Lønnsoppgjøret, en liten oppsummering Vi er kommet midtveis i høstsemesteret, og de lokale lønnsoppgjørene ute i virksomhetene er for det meste g…

Terje Bergersen

Ny tariffavtale for varehandel og netthandel

Lønn og tariff Ny tariffavtale for varehandel og netthandel Negotia har nylig fått på plass en tariffavtale med NHO, skreddersydd for ansatte innen varehandel o…

Terje Bergersen

Lønnsoppgjøret på fem minutter

Lønn og tariff Lønnsoppgjøret på fem minutter Det høysesong for lokale lønnsforhandlinger blant Negotias medlemsgrupper. Her får du en komprimert framstilling a…

Terje Bergersen

De fire kriteriene

Lønn og tariff De fire kriteriene Nedfelt i forhandlingsbestemmelsene i avtalene med NHO og Virke. Danner grunnlaget for de lokale lønnsforhandlingene på den en…