Lønnsforhandlinger

Tid for lokale lønnsoppgjør – Kritiske kriterier

Lønnsforhandlinger Tid for lokale lønnsoppgjør - Kritiske kriterier Høysesongen for lønnsoppgjør er over oss. I de Lokale lønnsforhandlingene skal det tas utgan…

Bransjemessige og lokale forhold

Lønnsforhandlinger Bransjemessige og lokale forhold I det lokale lønnsarbeidet er det også aktuelt å sjekke lønnsnivået både i andre bedrifter i samme bransje, …

Resultater i årets hovedoppgjør

Lønnsforhandlinger Resultater i årets hovedoppgjør Forhandlingsdelegasjonen. Negotias representanter i oppgjøret mellom YS og NHO. Fra høyre: Forbundsleder Moni…