Lønnsoppgjøret

Forsinket lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret Forsinket lønnsoppgjør Men ingen grunn til å ta lett på oppgaven Vanligvis er de lokale lønnsoppgjørene blant Negotias medlemsklubber i havn tidl…

Terje Bergersen

Godt forberedt til lokale forhandlinger

Lønnsoppgjøret Godt forberedt til lokale forhandlinger - Det aller viktigste i de lokale lønnsforhandlingene er å være godt forberedt. Å legge en god slagplan e…

Terje Bergersen

Arbeidstakernes rettigheter

Lønnsoppgjøret Arbeidstakernes rettigheter I industriens barndom var det vanlig med en arbeidstid på over 60 timer i uka. Ferie var stort sett et ukjent begrep …

Lønnsforskjeller og likelønn

Lønnsoppgjøret Tillitsvalgtes arbeid med Lønnsforskjeller og likelønn I Norge i dag tjener kvinner i gjennomsnitt 87,1 prosent av hva menn tjener. I privat sekt…