Tariffoppgjøret 2020

YS krever økt reallønn og mer kompetanse

Tariffoppgjøret 2020 YS krever økt reallønn og mer kompetanse I år er det hovedoppgjør mellom partene i arbeidslivet. Det innebærer revisjon av tariffavtalene o…

Terje Bergersen, Liv Hilde Hansen, Liv Hilde Hansen

Går mot ny AFP-utsettelse

Tariffoppgjøret 2020 Går mot ny AFP-utsettelse Alle signaler tilsier at en revisjon av avtalefestet (AFP) pensjon i privat sektor heller ikke denne gangen blir …

– Kommer ikke til å stå med lua i hånda

Tariffoppgjøret 2020 - Kommer ikke til å stå med lua i hånda Tallene fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, viser at ansatte i staten i fjor fikk …

Kompetanseløft i praksis

Tariffoppgjøret 2020 Kompetanseløft i praksis Hvert år tildeles mange medlemmer stipend fra forbundet til å ta etterutdanning. - En prioritering som bare blir m…

Terje Bergersen

Lønnsforhandlinger sentralt, lokalt og individuelt

Tariffoppgjøret 2020 Lønnsforhandlinger sentralt, lokalt og individuelt Nå i 2020 er det hovedoppgjør mellom partene i arbeidslivet. I løpet av året skal alle t…