Organisasjon Ung

Unge interesserte

Da Negotia-avdelingene i Telenor og Tieto Evry dro på sin tradisjonelle høsttur i oktober, var det flere førstereis blant deltakerne. Unge og energiske fagorganiserte som banker på for å delta i styre og stell, er aldri feil.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

HAR SANSEN. Morten Kristiansen Larsen (til venstre), Andrea Overvåg Lorentzen og Kaspars Dauksts har sansen for at fagforeningen kan påvirke og forhandle med ledelsen på vegne av de ansatte.

Disse to store klubbene, som også har avdelingsstatus i forbundet, har i flere år invitert sine tillitsvalgte med på en felles helgetur. Det er et opplegg de er godt fornøyd med, og ikke har tenkt til å innstille med det første. I år ble det et cruise med København-båten i friskt høstvær.

Telenor la som vanlig årsmøtet sitt til turen, mens Tieto Evry diskuterte strategi og aktuelle saker. I tillegg var det faglig innslag både fra forbundsledelsen og arbeidslivsavdelingen i Negotia.

- Det er blitt tradisjon hos oss dette, synes det fungerer bra. Og så er det en fin måte å gi litt ekstra på til dem som engasjerer seg i fagforeningsarbeidet. I tillegg til det faglige vi jobber med til daglig, er det viktig å ha det hyggelig sammen og legge til rette for nettverksbygging, sier klubblederne Roger Rønning i Telenor og Tommy Aldrin i IT-bedriften Tieto Evry.

De to gleder seg spesielt over at det stadig dukker opp nye friske skudd på stammen. Negotia Magasin tok en prat med tre av de unge som var med.

- Vil utfordre meg selv

En av dem er Andrea Overvåg Lorentzen. Hun er stasjonert hos Telenor Shared Services på Fornebu, med arbeid knyttet til innkjøp, kontrakter og support. 26-åringen begynte i selskapet i april 2022 og meldte seg inn tidlig august i år.

- Dette er min første ordentlige jobb, og jeg kan si at moren min alltid har sagt at jeg må organisere meg når jeg kommer inn i arbeidslivet, så det har nok hatt sitt å si. Men ellers opplevde jeg fra sidelinjen at fagforeningen gjorde en viktig jobb da det var en runde med omorganisering her på nyåret. Det er også kollegaer rundt meg som har fortalt om hjelp de har fått tidligere.

Den korte fartstiden til tross; Lorentzen har allerede fått verv som vara for tillitsvalgte i den Telenor-enheten hun jobber. En sensommertur på Oslofjorden bidro til det.

- Ja, jeg ble med på båtturen som klubben hadde for medlemmene i august, og der ble jeg spurt om jeg var interessert i vervet som varatillitsvalgt. Det syntes jeg hørtes spennende ut, og etter hvert ble det sånn. Ser på det som en god mulighet til å utfordre meg selv. Jeg var aldri den som rakk opp hånda først på skolen, så det er vel på tide å kaste seg litt mer utpå, sier Andrea Overvåg Lorentzen og legger til:

- Turen til København var veldig bra. Fint å treffe og bli kjent med så mange tillitsvalgtkolleger i en uformell sammenheng.

- Lett å se verdien

Morten Kristiansen Larsen er 31 år og har allerede ni års fartstid i Telenor. Han har disse årene primært vært knyttet til lokasjonen på Kongsvinger, men jobber nå på Fornebu med administrativ oppfølging av skader på fysisk infrastruktur som stolper, kabler og skap. Et knapt år etter ansettelsen ble han med i Negotia.

- Vi var 4–5 stykker som fikk fast ansettelse omtrent samtidig, og flere av oss meldte oss inn. De som var tillitsvalgte på Kongsvinger den gangen var veldig flinke til å informere og var «på» for at vi skulle bli medlemmer.

Larsen sier han absolutt har sett verdien av å være organisert i løpet av den hittil ni år lange karrieren i selskapet.

- Det er ganske høyt tempo med omstillinger i Telenor, og jeg har selv vært berørt ved flere anledninger. Tror jeg har skiftet stilling fem ganger i løpet av disse årene. Det er lett å se verdien av at vi ansatte står sammen i et fellesskap og kan forhandle oss fram til løsninger, særlig i situasjoner med endringer i selskapsstruktur og bemanning, kommenterer han.

31-åringen tok på seg vervet som vara for den lokasjonstillitsvalgte i Kongsvinger for rundt tre år siden.

- Jeg liker å være med der ting skjer, og har også vært med på tillitsvalgttur to ganger før. Synes det er veldig fint at vi kan treffes i en sånn uformell sammenheng. Vi har jo lokasjoner og tillitsvalgte over hele landet, så arrangementer som dette gjør at vi kan bli kjent med flere.

- Liker å lære noe nytt

Da han ble ansatt i Tieto Evry for rundt to og et halvt år siden gikk det ikke lang tid før Kaspars Dauksts (32) meldte seg inn i klubben.

- Jeg så at mange av kollegene var med, så da meldte jeg meg inn også. Negotia er den største fagforeningen i vår bedrift, så valget var naturlig for meg. Ganske fort ble jeg spurt om å være ung-tillitsvalgt. Det svarte jeg ja til, og sånn kom jeg inn i klubbstyret. Jeg har alltid likt å lære noe nytt, og jeg så det som en fin mulighet.

Dauksts jobber til daglig med implementering og problemløsing innen fakturadistribusjon overfor nye kunder. Han mener det er viktig at de ansatte har representanter som kan påvirke forholdene på arbeidsplassen.

- Hver gang vi har styremøte og går igjennom alle sakene, blir det veldig tydelig at vår stemme er viktig, at vi kan påvirke til beste for arbeidsplassen. Fagforeningen har en viktig rolle i å representere og forhandle på vegne av arbeidstakerne.

I tillegg til vervet internt i Tieto Evry er Dauksts også 1. nestleder i Negotia Ung-styret sentralt, hvor det sitter representanter fra alle regionene.

- Det er mye å gjøre med full jobb og vervene i tillegg, men jeg er engasjert og føler at jeg kan bidra samtidig som jeg selv lærer mye, sier Kaspars Dauksts.

Fakta

To lokomotiver i forbundet

Klubben i Tieto Evry er den største i Negotia, med et medlemsantall på drøye 680. Telenor er inne blant topp fem med sine 350 medlemmer. Begge enhetene har avdelingsstatus i forbundet, og sorterer under regionen LKA (Landsomfattende og -konsernavdelinger). Tradisjonen med å ta med tillitsvalgte og varaer på felles høsttur, har de hatt i flere år. Destinasjonene varierer, og i år ble det altså københavnbåten. Deltakerantallet var rundt 35.