Organisasjon

Livskraft i Buskerud

Hovedbudskapet i Negotias visjon er å alltid være til stede for medlemmene. Den ambisjonen virker avdelingen i Buskerud å ta på største alvor.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Medstrøms. – Negotia Buskerud imponerer med stor aktivitet og god medlemskontakt. Avdelingsstyret, fra venstre: Heidi Ellingsen, Vigdis Røed, Kristine Bjelland, Ingrid Thomasgård, Bente Jakobsen (leder) og Eirin W. Jørgensen. (Øyvind Granberg var ikke til stede da bildet ble tatt).

I våres var avdelingen vertskap for et vellykket regionsmøte i Sør, og de arrangerte lønnskonferanse med god oppslutning. I sommer blir det informasjonsstand både på Kongsberg Jazzfestival og under bluesdagene på Notodden. Ting går liksom helt på skinner i Buskerud.

En god aktivitetsmiks

I det driftige avdelingsstyret sitter seks damer og én mann. I spissen står Bente Jakobsen, som også har lang erfaring som klubbleder på Aass Bryggeri i Drammen. Negotia magasin syntes det var på sin plass å sjekke ut nærmere hva som er hemmeligheten bak den gode aktiviteten.

«Vi har over flere år mikset det faglige og sosiale med hell, blant annet i forbindelse med årsmøtene.»

Der prøver vi også å tilby overnatting, slik at det blir lettere å delta for dem som bor langt unna. Og så har teaterturene våre blitt en populær tradisjon. På det meste har vi faktisk hatt 80 deltakere på disse arrangementene. Når det kommer mange, gir det god anledning til å bli kjent med medlemmene og snakke om nye aktuelle tilbud, sier Bente Jakobsen.

Avdelingslederen forteller at det i tillegg samarbeides godt på tvers i regionen, der ambisjonen er ett felles arrangement i året. Forrige begivenhet i den kategorien var medlemstur til Kiel tidlig i april, med mange fornøyde deltakere. Hun understreker at det bidrar til en ytterligere styrking av fellesskapet at medlemmer fra hele regionen møtes.

Tips til aktiv avdelingsdrift

Noen enkle kjøreregler fra Negotia Buskerud v/avdelingsleder Bente Jakobsen:

 • Hold jevnlige styremøter – helst en gang per måned.

 • Sats på en god miks av fag og sosialt på medlemsarrangementene.

 • Kombiner årsmøtene med en aktivitet for medlemmene. Hvis mulig – tilby overnatting.

 • Søk 3-prosentordningen om økonomisk støtte til aktiviteter.

 • Samarbeid med de andre avdelingene i regionen når det er naturlig.

 • Prøv å ha en god bredde av personer og kunnskap i styret.

 • Tenk profilering på mange arenaer – både generell synlighet og konkret rekruttering.

 • Opprett egen Facebook-profil og epostadresse til avdelingen.

 • Bruk de ansatte i Negotias administrasjon aktivt – det er alltid hjelp å få.

Kontakt:negotia.buskerud@gmail.com

Damene tar ansvar

Kvinnedominansen i styret er overveldende, så det er altså damene som tar mest ansvar for å holde organisasjonen skjerpet lokalt, i hvert fall i Buskerud. Bente Jakobsen tror akkurat det er litt tilfeldig, selv om det har vært slik helt siden hun kom inn i avdelingsstyret tidlig på 2000-tallet. Til tross for den skjeve kjønnsfordelingen, mener hun bredden er bra.

Vi er heldige å ha med Øyvind Granberg i styret, og så har vi et nytt mannlig varamedlem, så det veier jo opp litt. Flertallet i styret er klubbtillitsvalgte eller har bakgrunn som det. I tillegg er det to enkeltmedlemmer og en pensjonist. På tross av skjev kjønnsfordeling, er det derfor likevel en god bredde, mener Jakobsen.

Men flere unge – det vi si medlemmer under 36 år – står stadig på ønskelista.

Vi har nå to «unge» i styret som passerer aldersgrensen, og har ikke klart å få på plass noen nye.

Dette er noe vi vil ha fokus på i tiden framover.

Partssamarbeid

Når vi har sjansen er det fristende å snakke litt om Negotia-klubben ved Aass bryggeri, der Jakobsen har vært tillitsvalgt i mange år. Hun sto ved roret som klubbleder da Negotia gjennomførte en større streik i 2002, og medlemmene ved Aass var tatt ut. Det var da ledelsen ved den tradisjonsrike Drammens-bedriften serverte de streikende ertesuppe og partene var skjønt enige om at de skulle samarbeide også etter at konflikten over. Så ryddig gikk det ikke for seg alle steder!

Da det brygget opp til mulig streik i årets hovedoppgjør mellom YS og NHO, og Aass-medlemmene igjen aktuelle for uttak, fikk klubben flere nye medlemmer. Negotia hadde forberedt seg godt og var klar til å sette hardt mot hardt. Likevel – medlemsøkning i klubbene under oppkjøringen til en mulig konflikt, er noe man sjelden hører om.

«Vi har over flere år mikset faglig og sosialt med hell, blant annet i forbindelse med årsmøtene.»

Om den mulige streiken var årsaken, eller om det var tilfeldig, har vi ikke sjekket. Men vi fikk flere nye medlemmer rett i forkant. Vi erfarte under konflikten i 2002 at flere uorganiserte kollegaer syntes det var vanskelig å være på jobb. Det kan være tøft å være en av få som blir igjen på arbeidsplassen når de fleste kollegaene er ute i streik. Igjen – både parter og kollegaer skal samarbeide etter en konflikt også, sier Bente Jakobsen.

Jazz og blues i sommer

Tilbake til avdelingsarbeidet. Det står litt av hvert av planer på tapetet for avdeling Buskerud – både på kort og litt lengre sikt. Avdelingslederen ramser opp hva som ligger i løypa framover:

«I sommer stiller vi med stand på Kongsberg-jazzen og bluesfestivalen på Notodden.»

Dette er profilering som gir oss synlighet. Å vise fram Negotia på sånne arenaer er rekruttering med et langsiktig perspektiv. Overfor klubbene håper vi at aktivitetene fører til positivt snakk på arbeidsplassene, og at dette skaper interesse for medlemskap blant flere.

Vi tar også sikte på både et konkret verveopplegg og et sosialt arrangement til høsten, men her er ikke detaljene klare ennå. I tillegg er det bestemt at vi skal ha After Work motivasjonskveld i 2019, og det har vi store forventninger til.

Ikke rent lite dette, spesielt med tanke på at alt arbeidet skjer på frivillig basis …

Nei, det blir jo en del når det summeres opp. Men samarbeidet fungerer godt og da er det veldig moro å drive på. Jeg opplever at lokalavdelingen er veldig viktig for kontakten med medlemmene. Jeg tror vi vi får litt betalt nå, for at vi har hatt en ganske høy aktivitet gjennom mange år. Det gjelder å jobbe hele tiden for å nå ut til så mange som mulig med god informasjon om Negotia, for der ligger nøkkelen til å få flere til å bli aktive, sier avdelingsleder Bente Jakobsen.

Jazzbyen. Vertskap for årets regionsmøte på Kongsberg. I sommer stiller «folket» med profileringsstand på jazzfestivalen!

Negotias avdelinger – en del av demokratiet

 • Avdelingene er Negotias lokale ledd, og skal ivareta og fremme forbundets interesser innen sine geografiske eller bedriftsmessige områder.

 • Det er i alt 38 avdelinger. 22 av dem er geografisk inndelt, mens 16 er konsern- eller landsomfattende avdelinger.

 • Avdelingenes årsmøter som holdes innen utgangen av februar, velger representanter til regionsmøtene og nominerer representanter til landsmøtet. Alle medlemmer er valgbare.

 • Åtte prosent av medlemskontingenten føres tilbake til avdelingene. De har derfor en egen økonomi som brukes til aktiviteter og tilbud til medlemmene.

 • Bortsett avdelingen Økonomiforbundet, som er en egen organisasjon med administrasjon på Hamar, er det ingen ansatte i avdelingsapparatet.

 • All faglig rådgivning og bistand til medlemmer og tillitsvalgte drives fra administrasjonen i Negotia sentralt.