Brev fra forbundslederen

Bli med oss videre

Brev fra forbundslederen Bli med oss videre Monica A. Paulsen Forbundsleder i Negotia «Den norske modellen er en bro mellom arbeid og kapital for å sikre verdis…

Monica A. Paulsen

Setter agendaen

Brev fra forbundslederen Setter agendaen Monica A. Paulsen Forbundsleder i Negotia Vi er i ferd med å legge bak oss et produktivt halvår med mange aktiviteter i…

Monica A. Paulsen

Sammen om bedre løsninger

Brev fra forbundslederen Sammen om bedre løsninger Monica A. Paulsen Forbundsleder i Negotia Jeg har lyst til å stille spørsmålet om hva som er den viktigste be…

Monica A. Paulsen

Negotia er på hugget

Brev fra forbundslederen Negotia er på hugget Monica A. Paulsen Forbundsleder i Negotia Du som er medlem hos oss er med på å understreke viktigheten av et organ…

Monica A. Paulsen

Tid for å tenke offensivt

Brev fra forbundslederen Tid for å tenke offensivt Monica A. Paulsen Forbundsleder i Negotia Den økonomiske situasjonen i forkant av vårens vakreste eventyr - l…

Monica A. Paulsen

Negotia i bevegelse

Brev fra forbundslederen Negotia i bevegelse Monica A. Paulsen Forbundsleder i Negotia Du som er medlem hos oss er med på å understreke viktigheten av et organi…

Monica A. Paulsen