Brev fra forbundslederen

Lykke til med forhandlingene

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

YS’ inntektspolitiske konferanse og Negotias tariffkonferanse markerer startskuddet for vårens vakreste eventyr. 12. og 13. mars samles mange av våre topptillitsvalgte for å diskutere og enes om Negotias inngang til årets tariffoppgjør, som er et hovedoppgjør. Dermed skal partene ikke bare forhandle om lønn, men også om selve ordlyden i de enkelte tariffavtalene.

Av rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) går det klart fram at både sysselsettingen, lønnsveksten og veksten i produksjonen har økt de tre siste årene. Samtidig har arbeidsledigheten sunket. Veksten i norsk økonomi er anslått til 2,3 prosent fra 2018 til 2019.

Negotia forhandler lønn lokalt i virksomhetene via våre tillitsvalgte på bakgrunn av de fire kriterieriene: bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. I tillegg forholder vi oss til frontfaget som bidrar til å gi oss et godt anslag for hva gjennomsnittet vil ligge på. Vi i privat sektor kommer ikke til å stå med lua i hånda.

Negotia har i all tid hatt fokus på å rette opp lønnsforskjeller i det private næringsliv. Det har vært en lang kamp. Nytt av året er initiativet rundt #PayTransparency, som landsmøtet i Negotia sammen med UNI Global Union vedtok å støtte. Åpenhet rundt lønn og lønnssystemer er grunnleggende for å kunne få innsikt og ikke minst bidra til bedre tiltak som faktisk fungerer.

Kompetanse er et område som er sentralt for Negotia også i årets oppgjør. Du skal vite at det i våre tariffavtaler allerede finnes gode bestemmelser om etter- og videreutdanning for ansatte i det private næringsliv. Husk å bruke avtalene våre fullt ut. Skulle du trenge hjelp – så tar du kontakt med oss. Negotias råd er at kompetanseutvikling bør skje over tid og ikke ved skippertak i forbindelse med en nedbemanning.

Den beste måten å kjenne framtiden på er å være med på å skape den. Lokale lønnsforhandlinger basert på de fire kriteriene gir oss muligheten til nettopp det. Jeg ønsker oss alle lykke til under årets forhandlinger. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi er her for deg – sammen om bedre løsninger.