Arbeidsliv og samfunn

Negotias tillitsvalgte lykkes

Arbeidsliv og samfunn Negotias tillitsvalgte lykkes I årets tillitsvalgtundersøkelse kommer det fram at Negotias tillitsvalgte først og fremst ønsker å påvirke …

Håkon Åsenden,

Kriseekspertens betraktninger

Arbeidsliv og samfunn Kriseekspertens betraktninger Kriser presser for tiden på fra alle kanter. Hva kjennetegner en krise? Hvordan håndterer du den? Og hva om …

Terje Bergersen

- For tette bånd mellom AP og LO

Arbeidsliv og samfunn Den nye YS lederen: - For tette bånd mellom AP og LO Nyvalgt YS-leder Hans-Erik Skjæggerud synes båndene mellom AP og LO er for tette. Han…

Sjur Anda, Sverre Jarild

Beredskap i krisetid

Arbeidsliv og samfunn Beredskap i krisetid Da YS-konferansen gikk av stabelen tidligere i høst var det ganske så naturlig at programmet startet med temaet forut…

Terje Bergersen

Frivilligfokus i Arendal

Arbeidsliv og samfunn Frivilligfokus i Arendal Hvordan er det mulig å drive en frivillig organisasjon basert på prosjektmidler, og samtidig tilby en stabil og t…

Birte Hegerlund Runde

Har bedriften din god beskyttelse mot dataangrep?

Arbeidsliv og samfunn Har bedriften din god beskyttelse mot dataangrep? Det skjer stadig oftere at norske og internasjonale virksomheter blir utsatt for alvorli…

Terje Bergersen, Benjamin A. Ward

Økt medbestemmelse for mange av Negotias tillitsvalgte

Arbeidsliv og samfunn Økt medbestemmelse for mange av Negotias tillitsvalgte I en undersøkelse Negotia nylig har gjennomført blant egne tillitsvalgte, svarer et…

Terje Bergersen

YS' likestillingspris til Big Enough Global:

Arbeidsliv og samfunn YS' likestillingspris til Big Enough Global: Kimiya Sajjadi (23) er grunnlegger og leder av Big Enough Global, og tok imot likestillingspr…

Siv M. Bjelland

Mindre medbestemmelse

Arbeidsliv og samfunn Fersk undersøkelse viser nedgang i bedriftsdemokratiet Mindre medbestemmelse Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassene er ikke endret dra…

Terje Bergersen, Tormund Hansen Skinnarmo

Motparter med felles mål

Arbeidsliv og samfunn Motparter med felles mål Hvordan går det når man rigger til en samtale mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke om medbestemmelse og …

Terje Bergersen

Biologens betraktninger

Arbeidsliv og samfunn Hva innebærer egentlig det grønne skiftet? Biologens betraktninger Negotia-konferansen tidligere i høst hadde det grønne skiftet som hoved…

Terje Bergersen

Færre er redd for å miste jobben

Arbeidsliv og samfunn YS Arbeidslivsbarometer viser: Færre er redd for å miste jobben Nordmenn flest bekymrer seg mindre for å miste jobben nå enn hva de gjorde…

Tekst: YS