Arbeidsliv og samfunn

Har bedriften din god beskyttelse mot dataangrep?

Arbeidsliv og samfunn Har bedriften din god beskyttelse mot dataangrep? Det skjer stadig oftere at norske og internasjonale virksomheter blir utsatt for alvorli…

Terje Bergersen, Benjamin A. Ward

Økt medbestemmelse for mange av Negotias tillitsvalgte

Arbeidsliv og samfunn Økt medbestemmelse for mange av Negotias tillitsvalgte I en undersøkelse Negotia nylig har gjennomført blant egne tillitsvalgte, svarer et…

Terje Bergersen

YS' likestillingspris til Big Enough Global:

Arbeidsliv og samfunn YS' likestillingspris til Big Enough Global: Kimiya Sajjadi (23) er grunnlegger og leder av Big Enough Global, og tok imot likestillingspr…

Siv M. Bjelland

Mindre medbestemmelse

Arbeidsliv og samfunn Fersk undersøkelse viser nedgang i bedriftsdemokratiet Mindre medbestemmelse Ansattes medbestemmelse på arbeidsplassene er ikke endret dra…

Terje Bergersen, Tormund Hansen Skinnarmo

Motparter med felles mål

Arbeidsliv og samfunn Motparter med felles mål Hvordan går det når man rigger til en samtale mellom YS og arbeidsgiverorganisasjonen Virke om medbestemmelse og …

Terje Bergersen

Biologens betraktninger

Arbeidsliv og samfunn Hva innebærer egentlig det grønne skiftet? Biologens betraktninger Negotia-konferansen tidligere i høst hadde det grønne skiftet som hoved…

Terje Bergersen

Færre er redd for å miste jobben

Arbeidsliv og samfunn YS Arbeidslivsbarometer viser: Færre er redd for å miste jobben Nordmenn flest bekymrer seg mindre for å miste jobben nå enn hva de gjorde…

Tekst: YS