Tariffoppgjøret 2020

Kompetanseløft i praksis

Hvert år tildeles mange medlemmer stipend fra forbundet til å ta etterutdanning. – En prioritering som bare blir mer aktuell, sier utviklingssjef Pål Hannevig.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Etterutdanner seg. Beate Johansen har nylig fått utdanningsstipend som blir en del av finansieringen av hennes studier til å bli advokatassistent. – Det er veldig bra at forbundet bidrar til min kompetanseutvikling, sier hun.

Ordningen det er snakk om har eksistert i mange år, og heter rett og slett utdanningsstipend. Den gir medlemmer muligheten til å søke om tilskudd til etter- og videreutdanning.

– Inspirerer

Medlem Beate Johansen er en av dem som nylig har mottatt utdanningsstipend. Hun jobber nå som advokatsekretær og skal videreutdanne seg til advokatassistent.

– Jeg har tidligere jobbet i forskjellige administrative stillinger. For et par år siden fikk jeg tilbud om å begynne i et vikariat som advokatsekretær i et advokatfirma, og det slo jeg til på. Jeg likte yrket så godt at jeg ville fortsette i det, sier Johansen.

Hun ønsket å formalisere kompetansen i det nye yrket sitt og gjennomførte det første steget i fjor.

– Gjennom 2019 gikk jeg på Høyskolen Kristiania, og tok i desember eksamen i advokatsekretærfaget. Nå ønsker jeg å gå videre og bli advokatassistent. Stipendet på 10 000 kroner blir en del av finansieringen til disse studiene.

– Og jeg må si at en slik økonomisk støtte fra Negotia både inspirerer og kommer godt med. Det er veldig bra at forbundet er opptatt av å bidra til min kompetanseutvikling, sier Beate Johansen.

Behovet øker

Utviklingssjef Pål Hannevig i Negotia mener at medlemmenes behov for å supplere den formelle kompetansen sin bare vil øke i årene som kommer, og at forbundet har en viktig rolle i å bidra til dette.

– Vi ser at arbeidslivet er i endring og at endingene skjer raskt. Det setter også nye krav til ansattes behov for etter- og videreutdanning. Fagforeningene har lang tradisjon for å støtte medlemmene i deres kompetanseutvikling, og det er det viktig at vi fortsetter med.

Hannevig forteller at stipendene som gis brukes til alle typer studier.

Det er alt fra excel-kurs til bachelor og masterutdanning. Og så er det mange som tar fagbrev, i for eksempel lager, logistikk, salg og service.

- Arbeidsgiverne må på banen

Utdanningsstipendet er ment som en delfinansiering av de studiene mottakerne tar. Utviklingssjefen etterlyser mer aktiv utdanningsstøtte fra arbeidsgivere.

– De som søker skal oppgi om de mottar annen støtte, blant annet fra sine arbeidsgivere. Men det er faktisk bare unntaksvis at de får det. Her må arbeidsgiverne komme på banen, spesielt når det er snakk om kompetanseløft som er relevant for videre karriere på eksisterende arbeidsplass, sier Pål Hannevig.

Han legger til at flere burde søke om stipend, og kommer med følgende oppfordring til medlemmene:

– Gjør deg kjent medlemsfordelene – og bruk dem!

Utdanningsstipend

Negotia-fordel som gir medlemmer støtte til etter- og videreutdanning. Se mer på negotia.no